Klaproos 2, 1716 VS  Opmeer  |  0226 352912

Aanmelden

Voor het maken van de eerste afspraak kunt u telefonisch contact
opnemen met de praktijk. Op het moment is er geen wachtlijst.


VERWIJZING
Logopedie is per 1 augustus 2011 direct toegankelijk.
Vanaf deze datum vervalt de verplichting om een verwijzing van een huisarts of
specialist te hebben.

Komt u bij de logopedist zonder verwijzing? Dan vindt er een DTL-screeening plaats.
Dit is een kort vooronderzoek met als doel vast te stellen of u met uw klacht (en hulpvraag) op de goede plek bent
bij de logopedist en ook om te bepalen of er eerst nog medisch onderzoek noodzakelijk is.
Als er twijfels zijn, krijgt u van de logopedist het advies om alsnog naar de huisarts of specialist te gaan voor een verwijzing.
In een aantal gevallen is een verwijzing verplicht, namelijk:

-  Bij heesheid die langer duurt dan zes weken.
-  Wanneer behandeling aan huis noodzakelijk is.
-  Als u verzekert bent bij CZ, Ohra, Delta Loyd of De Friesland.

BASISVERZEKERING
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Met alle zorgverzekeraars
zijn contracten afgesloten. De behandeling wordt volledig vergoed.
Voor kinderen geldt geen verplicht eigen risico. Voor volwassenen
vanaf 18 jaar geldt wel een eigen risico.


Om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen wordt u
gevraagd om bij de eerste afspraak een ID en zorgpasje mee te nemen.